Tim TableTennis Store

Privacy Verklaring


Tim TableTennis Store voert een actief beleid op het punt van de bescherming en bewaking van de privacy van haar bezoekers en deelnemers.

Gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Uitgangspunt voor ons privacybeleid is dat alle opgenomen persoonlijke, bedrijfs- of andere informatie binnen Tim TableTennis Store niet, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende natuurlijke of rechtspersonen, zal worden opgenomen, ge(re)presenteerd en/of gedistribueerd. De informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die de bezoekers of deelnemers ermee hebben beoogd. Onder 'persoonlijke informatie' verstaan we: alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot natuurlijke personen. Onder 'bedrijfsinformatie' verstaan we: alle informatie die betrekking heeft op bedrijven, instellingen of anderssoortige organisaties. Onder 'andere informatie' verstaan we: alle informatie, die betrekking heeft of zou kunnen hebben op persoonlijke of bedrijfsinformatie. Tim TableTennis Store zal de in haar sites opgenomen informatie, van welke aard of inhoud dan ook nooit aan derden verkopen, doen verkopen of anderszins beschikbaar (doen) stellen.

Tim TableTennis Store zal alles doen wat redelijkerwijs in het vermogen ligt om - met inzet van alle daartoe geigende of benodigde middelen of methoden - te bewerkstelligen, dat misbruik van de in de door haar ontwikkelde sites opgenomen informatie door medewerkers van Tim TableTennis Store wordt tegengegaan, voorkomen of verhinderd.


Contact

Tim TableTennis Store
Florastraat 20
9820 Merelbeke
Belgi

GSM: +0032 (0)486/53.61.65

e-mail: info@timtts.be
Terug
Uw IP Address is: 52.91.185.49
Copyright © 2018 Tim TTS. Powered by Zen Cart